Accessibility Links

LaTurbo Avedon, Frontier Study, 2018

6m Video Art 2008

LaTurbo Avedon. Rendered 2008, Online.

LaTurbo Avedon is an avatar and artist originating in virtual spaces including video games, chat rooms, and life on the Internet. Their work emphasizes the practice of nonphysical identity and authorship. Avedon uses game engines and modeling software to generate poetic viewing simulations, often a commentary on the experience of looking at digital art itself. In Frontier Study, Avedon shares a simulation of landscape and nature, creating a view beyond Eadweard Muybridge’s 1886 photographic project Horse in Motion. Rendering a digital horse into life, the work provides a phenomenological examination of the simulation of nature by calling attention to the visual logic by which computers evoke an alternate virtual reality.

LATURBO AVEDON. Frontier Study, 2018. HD color video, with sound, 6 min., 40 sec. © LaTurbo Avedon. Courtesy of the artist.

Español

LaTurbo Avedon es un avatar y artista que se originó en espacios virtuales como los videojuegos, las salas de chateo y la internet. Su obra enfatiza la práctica de la identidad y la autoría no físicas. Avedon utiliza motores de videojuegos y software de modelado para generar poéticas simulaciones visuales, a menudo como comentarios sobre la experiencia de contemplar el arte digital. En Frontier Study, nos ofrece una simulación de paisaje y naturaleza, recreando una vista que rebasa el proyecto fotográfico de 1878 The Horse in Motion, de Eadweard Muybridge. Al dar vida a un caballo digital mediante la renderización, la obra concreta un examen fenomenológico de la simulación de la naturaleza, centrando la atención en la lógica visual mediante la cual las computadoras evocan una realidad virtual alterna.

Frontier Study (Estudio de la frontera), 2018 Video de alta definición en color, con sonido, 6 min., 40 seg. Cortesía de LaTurbo Avedon.

Kreyól Ayisyen

LaTurbo Avedon se yon atis ki soti nan espas vityèl ki gen ladan jwèt videyo, chat, ak lavi sou entènèt. Travay li mete aksan sou pratik idantite ki pa fizik. Avedon itilize motè jwèt ak modèl lojisyèlpou kreye similyasyon gade poweti, souvan se yon kòmantè sou eksperyans gade atizay dijital menm. Nan Etid Frontyè, Avedon pataje yon similyasyon sou peyizaj ak lanati, li kreye yon pespektiv pi lwen pase pwojè fotografi 1886 Eadweard Muybridge Horse in Motion lan. Yon chwal dijital ki an vi e kap pèfòme, travay li egzamen yon similyasyon nan lanati pa pote atansyon sou lojik vizyèl ki se òdinatè montre yon reyalite vityèl altène.

LATURBO AVEDON. Etid Frontyè, 2018. Videyo HD yon sèl-chanèl, ak son, 6 minit., 40 segond. © LaTurbo Avedon. Koutwazi atis la.

Closed Captions [CC]

English, Español (Latinoamérica)

Available on TV apps